top of page

TIETOSUOJASELOSTE

FREX Peltografiikka valkoinen.png

REKISTERINPITÄJÄ

 

Nimi: Skabam Oy

Osoite: Köydenpunojankatu 2b J127, 00180 Helsinki, FINLAND

Y-tunnus: 2915206-7

Sähköposti: info@skabam.com

YHTEYSHENKILÖ

Tapio Knuuttila: +358 45 330 9808, tapio.knuuttila@skabam.com

REKISTERIN NIMI

Skabamin asiakas- ja markkinointirekisteri.

YLEISTÄ

Skabam Oy on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämä rekisteriseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tätä Selostetta sovelletaan, kun Skabam on rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys taikka rekisteröidyn suostumus.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, uusien potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi, markkinointitutkimukset, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella Skabamin viestimien ja palvelujen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Etu- ja sukunimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite), titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue, tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista, yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, yrityksen toimiala.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä Skabamin internet-sivujen kautta, Skabamin tilaisuuksiin ja messutapahtumiin osallistuttaessa sekä Skabamin myyntitoiminnan tuotoksena. Henkilötietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia.

TIETOJEN TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

REKISTERIN SUOJAUS JA HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Skabam ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä muuttuneita tietoja.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Skabamin uutiskirjeen tilaus ja kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen EU:ssa Skabamin käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

EVÄSTEET

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä kävijätilastoja varten, sivuston käytön seuraamiseen ja personoidun sisällön tuottamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimeesi vieraillessasi eri sivustoilla. Käytämme evästeitä voidaksemme parantaa palvelujemme laatua. Voit estää evästeiden hyväksymisen ja poistamisen selaimesi asetuksista.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Skabam Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. 

bottom of page