top of page
FREX KUVA 06.JPG
frex_logo_valkoinen_vihreällä_pohjalla

TIEDOTE: Uusvanha perunanviljelymenetelmä poistaa ilmastosta kasvihuonekaasuja

Suomalainen Frex haluaa näyttää suunnan kestävälle ja reilulle maataloudelle


14.5.2021


Skabam Oy:n Frex-perunoiden tuotantotapaa on tutkittu yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden kanssa jo vuodesta 2014. Tulosten pohjalta on kehitetty uniikki tapa viljellä hyvänmakuista ja terveellistä perunaa hiilinegatiivisesti.


Tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet Frex-perunoiden viljelyssä käytetyn tuotantotavan vähentävän ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Tuotantotavan ekologisuus perustuu maan toiminnan ymmärtämiseen: prosessi alkaa pioneerikasveista, joilla maaperää valmistetaan edelleen vaativampien kasvien kasvua varten. Kasvien symbioottiset vaikutukset on ymmärrettävä, jotta niitä voidaan hyödyntää parhaalla tavalla.  


–Kehitämme tuotantoa jatkuvasti entistä ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi tutkimalla ja mittaamalla lisää hiilinegatiivisuuden vaikutussuhteita. Keräämme lisätietoa maaperän käyttäytymisestä ja raivaamme samalla tietä kokonaisvaltaisesti vastuullisemmalle ja taloudellisesti reilulle viljelylle, sillä Suomessa on kansainvälisesti verrattuna erinomaiset olosuhteet juuresten kasvattamiselle, kertoo Skabamin toimitusjohtaja Pia Tapio-Knuuttila.


Näin viljellen vuotuiset päästöt sidottaisiin tuplana 


Frex-perunan viljely pohjautuu malliin, jossa pellot pidetään kasvipeitteisinä aina kun mahdollista. Niissä kasvatetaan kahden vuoden jaksoissa vuorotellen perunaa ja muita kasveja orgaanisesti lannoittamalla. Tämä takaa maaperän pysymisen luontaisesti ravinnerikkaana. 


Peltojen edelleen parantamiseksi maaperään tehdään säännöllisesti muun muassa ravinnemittauksia ja pellon biologisen elävyyden ja fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien paikkakohtaista kartoitusta. Saatuja

tuloksia verrataan aikaisempiin vuosiin. 

 

–Olemme tähän mennessä tehdyllä tutkimuksella pystyneet todentamaan, että Frex- tuotantotavalla saavutetaan selkeitä ympäristöhyötyjä ja uudistetaan viljelytapaa. Tämän lisäksi tarkastelemme tuotteemme ja ennen kaikkea toimintatapamme vaikuttavuutta myös kokonaisvaltaisemmin hiilen sidontakyvyn mittausdatan avulla, jatkaa Tapio-Knuuttila. 


Jo tehtyjen mittausten perusteella olisi mahdollista sitoa 92 000 000 tonnia hiilidioksidia hiileksi maahan, mikäli kaikilla Suomen pelloilla viljeltäisiin vastaavalla menetelmällä. Suomessa vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 44 000 000 tonnia, joten näin viljellen päästöt sidottaisiin peräti tuplana.

Toiminnassa toteutuu taloudellinen kannattavuus viljelijöille ja ensiluokkainen maku kuluttajille 


Ympäristön lisäksi Skabam on myös reilu perunan tuottajien suuntaan.  


–Emme polje viljelijöiden hintoja, vaan pidämme toiminnan taloudellisesti reiluna maatalouden harjoittamisen

suuntaan, mikä on osa vastuullisuuttamme. Tämän takia emme lähde mukaan hintakilpailuihin, jos se

edellyttää vähentämään tuottajan saamasta osuudesta, toteaa Tapio-Knuuttila.  


Tapio-Knuuttila näkee vastuullisuuden onnistuvan, kun se ulottuu loppukäyttäjään eli kuluttajaan asti. Sen

vuoksi tärkeää on perunan erinomainen maku ja korkeampien ravintoainepitoisuuksien tuoma terveellisyys,

kun peruna päätyy lautaselta suuhun. Kuluttajalle mahdollistetaan lisäksi entistä ilmastoystävällisempi ja

samalla kannattavaa maataloutta tukeva valinta.


–Tämä kaikkia osapuolia palvelemaan tarkoitettu toimintaperiaate on meille erityisen tärkeä, ja siitä tulemme

pitämään kiinni kehittyessämme ja kasvaessamme, linjaa Tapio-Knuuttila.


Yhteyshenkilöt

Pia Tapio-Knuuttila, toimitusjohtaja, pia.tapio@skabam.com, p. 050 448 3044 Tapio Knuuttila, hallituksen puheenjohtaja, tapio.knuuttila@skabam.com, p. 045 330 9808


Julkaisuvapaat kuvat: https://www.frex.fi/medialle

Comments


bottom of page